att starta WW III
 

Flygstrid över Finland på 1950-talet "skulle framkalla storkrig"

HELSINGFORS (TT:s korrespondent)

Sovjetiska jaktplan försökte i maj 1954 skjuta ner ett amerikanskt spionplan över Finland. Enligt vad den amerikanske piloten uppger för finländsk TV var händelsen en provokation för att USA skulle kunna förklara krig mot Sovjetunionen.

Händelsen avslöjades i det finländska TV-programmet MOT på måndagskvällen. Det mest skrämmande i det hela är att det amerikanska planets pilot överste Hal Austin i programmet låter förstå att avsikten med överflygningen var att provocera fram ett tredje världskrig.

Programmet har gjorts av den finländske journalisten Olli Ainola med hjälp av BBC-journalisten Paul Lashmar. Lashmar har intervjuat överste Austin, som berättar att planet gjorde sin överflygning trots att USA:s president Dwight D Eisenhower uttryckligen hade förbjudit dylika operationer.

Antikommunist låg bakom Det var chefen för USA:s strategiska flygvapen Curtis LeMay som hade gett order om att tre spionplan skulle flyga över Kolahalvön och de sovjetiska kärnvapenbaserna. LeMay var en antikommunist som inte skydde några medel i sin kamp mot "ondskans imperium", Sovjetunionen. Med överflygningen ville han tydligen provocera Sovjetunionen till något slags motdrag, som skulle ha gett USA en orsak att förklara krig.

LeMays plan var då att slå till mot Sovjet med hela sin kärnvapenarsenal, som vid den tiden var många gånger större än Sovjets. Överste Austin berättar i programmet att LeMay före flygningen hade sagt till planens besättningar att om vi gör den här överflygningen på rätt sätt, så får vi till stånd ett tredje världskrig."

Den incident som nu tas upp inträffade den 8 maj 1954. Tre amerikanska RB-47-spionplan startade då från Fairford i England och flög via Norge över Kolahalvön. Ett av planen råkade in i en luftstrid med MiG-17-jaktplan redan på den sovjetiska sidan, men striden fortsatte över sjön Onkamojärvi på den finländska sidan av gränsen. Onkamojärvi ligger rakt öster om Rovaniemi.

Det amerikanska planet skadades men lyckades ta sig tillbaka till sin bas i England via Sverige och Norge.

Förnekades i Finland I Finland har det länge förekommit rykten om dylika luftstrider, men inga officiella bekräftelser. På 1950-talet tegs sådant ihjäl. Tidningen Uusi Suomi hade visserligen en nyhet om incidenten, men den dåvarande chefen för det finländska utrikesdepartementets politiska avdelning betecknade nyheten som humbug.

Olli Ainola har nu med utrikesdepartementets tillstånd gått igenom papper där det framgår att det fanns ögonvittnen till incidenten. Ett av dem var gränsfältväbel Eero Laine, som i programmet berättar vad han såg. Gränsbevakningen förhörde vittnena och hemligstämplade pappren. Utrikesutskottet informerades och Finland bad Sverige och Sovjetunionen om uppgifter om överflygningarna men fick inget svar.

Ville inte bli indraget I programmet intervjuas också dåvarande undervisningsministern Johannes Virolainen som berättar varför den politiska ledningen ljög och det hela hemlighölls. Enligt Virolainen var man rädd för att Finland skulle dras in i en tvist mellan stormakterna och stämplas antingen som pro-sovjetiskt eller pro-amerikanskt.

På den tiden var sovjetiska jaktplan i finländskt luftrum ingen ovanlighet. Efter incidenten skärpte Sovjetunionen sin bevakning vid gränsen mot Finland, och vid några tillfällen flög sovjetiska plan in över gränsen och störde finländska plan som sysslade med kartering. Sovjet struntade i de finska protesterna. På den sovjetiska sidan var man tydligen rädd för att Finland fotograferade sovjetiska garnisoner och överlämnade uppgifterna till väst - på samma sätt som norrmännen hade värvat finländare att gå över gränsen för att ta reda på vad Sovjetunionen byggde på Kola-halvön.

Även svenska plan Men det var inte bara sovjetiska plan som trakasserade det svaga finländska luftförsvaret på 1950- och 1960-talen. Norska och i viss mån även svenska plan kränkte ett otal gånger de finländska gränserna. Så sent som 1975 trängde svenska flygplan utan tillstånd flera mil innanför gränsen i trakten av Kemi. På finländskt håll ansåg man att det var en grov kränkning av Finlands luftrum. Måndagens program handlade f ö inte bara om flyg, där nämndes också ryska spioner och överlöpare samt något som Sverige också har fått känna på - främmande ubåtar. De har setts bl a i hamnen i Vasa och i Mussalö i Kotka dit en, troligen sovjetisk, ubåt hade tagit sig via flottans hemliga farled.

Den största enskilda iakttagelsen av ubåtar gjordes i maj 1965 då sju ubåtar sågs utanför Porkala. De klassades som sovjetiska.

I juni 1970 sågs tre svenska ubåtar och ett moderfartyg på samma plats. Fil lic Juha Pohjonen, som arbetar på en avhandling om spionage, säger att man inte kan säga vad de hade där att göra. Vart de på väg eller om de kränkte gränsen av misstag, det vet vi inte, säger han. Kjell Hägglund/TT