Israel en apartheidstat
 

Israel utpekas som "apartheidstat"

Från TT DN 010902

DURBAN. De fristående organisationerna (NGO), som samlats vid sidan av FN:s konferens mot rasism i Durban i Sydafrika, fördömde Israel natten till söndagen.

I sin slutresolution kallade NGO Israel en "rasistisk apartheidstat".

NGO-deklaratationen anklagade den judiska staten för "systematiskt utövande av rasistiska brott, krigsförbrytelser, folkmord och etnisk rensning".

Uttalandet, antaget av 3.000 organisationer som samlats samtidigt med FN-konferensen, chockade de judiska grupperna.

- NGO:s deklaration och handlingsprogram anklagar Israel för de värsta brotten mot mänskligheten, sade den judiska gruppen sedan den lämnat konferensen.

Västerländska diplomater sade att NGO-deklarationen förbittrar stämningen vid FN-mötet i Durban, där 153 regeringsdelegationer samlats.

SVT text Israel fördöms som "apartheidstat" 3 000 fristående organisationer, som samlats i samband med FN:s konferens mot rasism i Durban i Sydafrika, för- dömde i natt Israel i hårda ordalag. I sin slutresolution kallar de Israel en "rasistisk apartheidstat", som an- klagas för "systematiskt utövande av rasistiska brott, krigsförbrytelser, folkmord och etnisk rensning". FN:s generalsekreterare Kofi Annan varnade i går för att protester mot Israel riskerar att sänka konferensen. 153 regeringsdelegationer har samlats till FN-mötet i Durban, vilket öppnades av Kofi Annan i går

Israeler chockas av starka anklagelser

Av Leif Norrman DN 010903

KAPSTADEN. Utgången av den pågående FN-konferensen mot rasism hotas nu av konflikten i Mellanöstern. När de 3.000 fristående organisationerna i sin alternativa konferens natten mot söndagen enades om en slutdeklaration i vilken Israel anklagades för folkmord och för att vara en rasistisk apartheidstat så lämnade chockade israeler salen.

Hotet om att såväl den israeliska som den amerikanska delegationen reser hem hänger nu över den FN-konferens som initierats så välmenande men som blivit så splittrad.

Begreppet rasism tolkas synnerligen olika i olika etniska och politiska grupperingar. Den resolution som de fristående organisationerna (Non Governmental Organisations = icke statliga organisationer) antog, påverkar påtagligt stämningen också på FN-konferensen.

De muslimska och arabiska delegationer som vill att konferensen ska brännmärka Israel har fått sina ståndpunkter bekräftade.

De fristående organisationerna anklagade Israel för att systematiskt utföra rasistiska brott, inklusive krigsförbrytelser, folkmord och etnisk rensning.

Den New York-baserade mänskliga rättighetsorganisationen Human Rights Watch tog senare avstånd från deklarationen och sa att det var fel att använda termen folkmord och att jämställa sionism med rasism.

Också Amnesty International sade senare att de hade reservationer mot de fristående organisationernas slutresolution, de ansåg inte att man kunde säga att Israel utför ett folkmord.

En av deltagarna i den amerikanska delegationen till FN-konferensen, kongressmannen Tom Lantos, sa att det nu bara återstod två möjligheter.

- Den första, den vi hoppas på, är att i sista minuten skrivningen som används mot Israel stryks. Inte mildras men tas bort, sa han.

Den andra möjligheten är att den amerikanska delegationen vägrar ha något att göra med slutdokumentet, vägrar skriva under det.

- Sannolikheten att vi lämnar den här konferensen innan den är slut är stor, sa Tom Lantos som beklagade att vissa gruppers längtan efter propagandasegrar var större än viljan till att lätta bördan för miljoner människor.

Hittills har de intensiva påtryckningarna bakom scenen från FN:s generalsekreterare Kofi Annan och andra för att mildra de muslimska och arabiska delegationernas språkbruk mot Israel och därmed rädda konferensen och uppnå konsensus runt en resolution och handlingsplan mot rasism inte gett resultat.

Frågan om vad rasism är har inte blivit tydligare under de första dagarna av FN-konferensen i Durban. Kubas president Fidel Castro slog i sitt tal fast att alla sociala orättvisor är rasism.

Vid sidan av Mellanösternkonflikten och sionismen är det slavhandeln och eventuell kompensation för västvärldens utskeppning av många miljoner afrikaner som hotat att splittra konferensen.

Flera afrikanska stater har krävt ekonomisk kompensation liksom slavättlingarna i USA. De sydafrikanska förhandlarna arbetar intensivt för att nå en lösning där västvärlden ber om ursäkt för sina brott mot mänskligheten.

Och i stället för ekonomisk kompensation till enskilda individer eller stater ska väst vara villigt att avskriva Afrikas stora skulder samt att ge stora belopp till utveckling.