Vi måste rädda världen!
 

Vi måste rädda världen!

AF 000421

En ny världsomspännande folkrörelse startade i Frankrike 1998. Den går ut på att återerövra makten till folket från det hänsynslösa kapitalet. Rörelsen heter på franska ATTAC ( Association pour une Taxation des Transactions Financières comme Aide aux Citoyens, e-post: @attac.org, webbplats: http://attac.org/). Rörelsen har snabbt växt i Frankrike och har ett starkt folkligt stöd genom fackliga organisationer, folkrörelser, kooperation, tidningar, politiska organisationer, kommuner och enskilda och har idag 21 000 medlemmar. ATTAC går vidare internationellt och sprider sig över klotet, en motglobalisering gentemot kapitalet.

Vad vill då ATTAC, som är partipolitiskt obundet och öppet för alla?

ATTAC vill:

bekämpa den globala fattigdomen med ett förslag om en Tobinskatt ( Tobin fick nobelpriset i ekonomi 1981) på 0,05 procent på alla spekulativa penningtransaktioner, vilka uppgår till cirka 1 800 miljarder dollar per dag – skatten skulle användas för att göra världen mer rättvis och ge de fattiga ländernas människor en chans

verka för åtgärder mot ekonomisk brottslighet, främst via de så kallade skatteparadisen

förhindra att pensionsfonder används för börsspekulationer och kortsiktiga investeringsföretag

arbeta för internationella regler för bank- och finansoperationer, för att skapa ekonomisk stabilitet och trygghet för anställda och konsumenter

utradera tredje världens låneskulder och att kapital som frigörs, används för medborgarna i långsiktiga investeringsprojekt (som återbetalning på den sociala-ekologiska skuld som rika länder har gentemot exploaterade)

att det införs ett moratorium för forskning om genmanipulation.

ATTAC vill medverka till att återerövra demokratin från finansvärlden, försvara nationalstatens suveränitet mot investerares och aktieägares förmenta "rättigheter" och skapa bättre balans mellan arbete och kapital.

Det handlar helt enkelt om att medborgarna återtar kontrollen över världens framtid.

Sverige har på några år förvandlats. Vi har privatägda tele- och radiokanaler. TV-reklamens idiotiska annonser, producerade av ägghjärnor, känns som en pina som man förgäves försöker undvika. Det gränslösa och laglösa IT-nätet spyr ut vålds- och porralster till en allt yngre publik. Vi ser verkningarna, som är uppenbara i samhället men ändå raskt förnekas av köpta virrhjärnor, så kallade experter. Press och veckotidningar medverkar till att lägga en dimridå över vad som egentligen sker genom att lägga trycksvärtan på kvalificerat strunt och skenhändelser.

Kapitalets diktatur har drabbat oss. "Det är svansen som styr", säger Allan Edwall i en gammal komedi, men i den obarmhärtiga värld vi nu ser födas är det det ohejdade kapitalet som styr. Den folkliga makten, regering och de folkvalda i riksdagen, har avreglerat kapitalmarknaden, släppt den "fria" konkurrensen fri. Inga områden är längre heliga. Skola, vård och omsorg privatiseras. Alltmedan Sverige "går bra" så fortsätter inbesparingarna på de områden som enligt vallöftena skulle prioriteras. Svarta lögner läggs till alla vita, som när vår näringsminister framställer indragningen av 3 500 postkontor i landet som en – serviceförbättring!

Den nyliberalistiska vågen, det egotrippade kapitalets diktatur, sprider sig med förödande kraft över världen. Kapitalet är mycket välorganiserat och några få kapitalägare kan i praktiken diktera villkoren för överlevnad i många länder.

Världsbanken säger i sin senaste rapport att 1,2 miljarder av världens befolkning lever på 1 US-dollar om dagen, 2,8 miljarder på 2 dollar om dagen. Hälften av mänskligheten svälter eller näst intill! Kapitalet har sådan politisk bas att det inlett en nykolonisering av världens fattiga folk. Ärligt talat har de olika formerna av kolonialisering bara avlöst varandra. Lilla Sverige är en munsbit att sluka för de multinationella kapitalägarna. Våra företag köps in, sugs ut – och avvecklas när de inte längre är lönsamma.

Med lönsamhet menas då inte att gå bra och ge arbetaren en skälig bärgning utan med lönsamhet avses att ge maximalt utrymme för kapitalägarnas vinster och företagsledarnas personliga förmåner.

Visst är Sverige litet och vi som enskilda små. Men tillsammans är världens folk en oövervinnelig kraft. Låt oss gå samman och erövra demokratin tillbaka. Låt oss kasta den förödande nyliberalismen på historiens sophög! Gå med och stöd ATTAC!

Sten Rigedahl