centralkommitte
 

Den judiska statsguppen i Ryssland 1917


Bolsjevikpartiets Centralkommitté:

Namn
 
Nationalitet
 
Bronstein (Trotsky)
Apfelbaum (Zinoviev)
Lourie (Larine)
Ouritski
Volodarski
Rosenfeldt (Kamanev)
Smidovitch
Sverdlov (Yankel)
Nakhamkes (Steklov)
Ulyanov (Lenin)
Krylenko
Lounatcharski
Jøde
Jøde
Jøde
Jøde
Jøde
Jøde
Jøde
Jøde
Jøde
Russer/Jøde
Russer
Russer

Rådet av folkets Kommisarer (Regeringen): 

Departement 
 
Namn 
 
Nationalitet 
 
President Ulyanov (Lenin) Russer/Jøde
Utenriks Tchitcherine Russer
Nasjonaliteter Djugashvili (Stalin) Georgier
Jordbruk Protian Armener
Økonomi Lourie (Larine) Jøde
Mat Schlichter Jøde
Hær og Marine Bronstein (Trotsky) Jøde
Statlig Kontroll Lander Jøde
Statens land Kauffman Jøde
Arbeid V. Schmidt Jøde
Sosialhjelp E. Lelina (Knigissen) Jødinne
Offentlig undervisning Lounatcharsky Russer
Religioner Spitzberg Jøde
Innenriks Apfelbaum (Zinoviev) Jøde
Helse Anvelt Jøde
Finans Isidore Goukovski Jøde
Presse Volodarski Jøde
Valg Ouritski Jøde
Justis I. Steinberg Jøde
Flyktninger Fenigstein Jøde
Flyktninger (assist.) Savitch Jøde
Flyktninger (assist.) Zaslovski Jøde


Centrala Executivkommitten:

Namn
 
Nationalitet
 
Sverdlov (president) Jøde
Avanessov (sekretær) Armener
Bruno Latvier
Babtchinski Jøde
Bukharin Russer
Weinberg Jøde
Gailiss Jøde
Ganzburg Jøde
Danichevski Jøde
Starck Tysker
Sachs Jøde
Scheinmann Jøde
Erdling Jøde
Landauer Jøde
Linder Jøde
Wolach Tsjekker
Dimanstein Jøde
Encukidze Georgier
Ermann Jøde
Joffe Jøde
Karkline Jøde
Knigissen Jøde
Rosenfeldt (Kamenev) Jøde
Apfelbaum (Zinovief) Jøde
Krylenko Russer
KrassikofSachs Jøde
Kaprik Jøde
Kaoul Latvier
Ulyanov (lenin) Russer
Latsis Jøde
Lander Jøde
Lounatcharski Russer
Peterson Latvier
Peters Latvier
Roudzoutas Jøde
Rosine Jøde
Smidovitch Jøde
Stoutchka Latvier
Nakhamkes (Steklof) Jøde
Sosnovski Jøde
Skrytnik Jøde
Bronstein (Trotsky) Jøde
Teodorovitch Jøde
Terian Armener
Ouritski Jøde
Telechkine Russer
Feldmann Jøde
Froumkine Jøde
Souriupa Ukrainer
Tchavtchevadze Georgier
Scheikmann Jøde
Rosental Jøde
Achkinazi Imeretianer
Karakhane Karaimer (Jøde)
Rose Jøde
Sobelson (Radek) Jøde
Sclichter Jøde
Schikolini Jøde
Chklianski Jøde
Levine (Pravdine) Jøde


Den specielle kommitten for Moskva (Moskva stadsregering):

Namn
 

Nationalitet
 

Dzerschinski (president)

Polakk/Jøde

Peters (vise-president)

Latvier

Chklovski

Jøde

Kheifiss

Jøde

Zeistine

Jøde

Razmirovitch

Jøde

Kronberg

Jøde

Khaikina

Jødinne

Karlson

Latvier

Schaumann

Jøde

Leontovitch

Jøde

Jacob Goldine

Jøde

Glaperstein

Jøde

Kniggisen

Jøde

Latzis

Latvier

Schillenkuss

Jøde

Janson

Latvier

Rivkine

Jøde

Antonof

Russer

Delafabre

Jøde

Tsitkine

Jøde

Roskirovitch

Jøde

G. Sverdlof

Jøde

Biesenski

Jøde

Blioumkine

Jøde

Alexandrevitch

Russer

I. Model

Jøde

Routenberg

Jøde

Pines

Jøde

Sachs

Jøde

Daybol

Latvier

Saissoune

Armener

Deylkenen

Latvier

Liebert

Jøde

Vogel

Tysker

Zakiss

Latvier