Journalister i CIAs tjänst
 

Journalister i CIAs tjänst

Efter Watergate tillsattes en kommitté att utreda eventuell inblandning i nyhetsförmedling från underrättelseintressenas sida. Edward Boland:

  1. Flera amerikanska tidningar och nyhetsbyråer med korrespondenter utomlands finansierades eller kontrollerades helt och hållet av CIA. Antalet tidningar, tidsskrifter, nyhetsbyråer, radiostationer och andra nyhetsmedia som helt eller delvis finansierades av underrättelsetjänsten uppskattades till mer än 200.
  2. Ett dussintal bokförlag, en del av dem högt ansedda, hade publicerat åtminstone 250 bokverk skrivna av u-tjänsten i propagandasyfte.
  3. Sedan början av 50-talet hade dussintalet höga CIA-funktionärer arbetat som utrikeskorrespondenter för amerikanska tidningar och nyhetsbyråer.
  4. Under förhören medgav en CIA-tjänsteman att han haft agenter som arbetat på AP:s och UPI:s utlandskontor och emellanåt planterat fabricerade nyheter.
  5. William Colby (CIA-chef 73-76) medgav att CIA använde sig av bäde amerikanska och lokala journalister i utlandet. I en del länder i tredje världen hade tidigare chefer för de lokala publicistklubbarna arbetat som agenter för CIA.
  6. Tre före ambassadörer - William Porter, Dean Brown och William Truehart - som representerat USA i Afrika, erkände att det funnits tillfällen då de förvarnats av CIA om fabricerade nyheter som spionorg. Sedan planterat i den lokala pressen.
  7. Stansfield Turner, som var CIA-chef när Borland-kommittén höll sina förhör, lovade försöka se till att amerikanska journalister inte skulle värvas i fortsättningen. Samtidigt menade dock Turner att det var livsviktigt för CÌA att fortsätta värva utländska journalister. Att upphöra med det var otänkbart.

MI5 -officer avslöjar till David Leigh: Vi har någon i varje tidningskontor på Fleet Street. Jag menar bokstavligt talat varje kontor.