Cowboy on Crusade
 

Bushs ordval väcker anstöt

010925 DN

Kurt Mälarstedt WASHINGTON.

 Terrorattacken i USA har medfört språkliga problem både för Bush-administrationen och nyhetsmedierna. "Korståg", "evig rättvisa" och "homeland" är några av de ord som retat upp olika intressegrupper. Det är knepigt att ge namn åt ett krig, för att travestera T S Eliot ("The naming of Cats is a difficult matter"). Efter terrordåden i New York och Washington har både den amerikanska regeringen och nyhetsmedierna ställts inför språkproblem som de inte alltid lyckats bemästra.

Det började med att president George W Bush och hans ministrar under de första dagarna använde uttryck som kunde tolkas, och tolkades, som förödmjukande för muslimer.

Bush talade till exempel om "ett korståg" mot terrorister. Han använde givetvis ordet i överförd betydelse och ville säkert inte dra paralleller till kristna riddares försök på medeltiden att omvända araber till den rätta tron.

Det blev inte bättre av att den samlade aktionen mot terrorism i Pentagon tentativt kallades "Operation Infinite Justice", som inte bara muslimer utan också troende i andra religioner fann stötande. "Infinite" betyder oändlig, gränslös, evig. För många kan bara Gud svara för den eviga rättvisan.

I Pentagon hävdar man med lätt rodnande kinder att beteckningen ändå bara var preliminär. Nu används den inte längre.

"Homeland" är ett tredje ord som plötsligt används i den nya kampen mot terrorismen. President Bush skapade i förra veckan ett departement för "Hemlandets säkerhet". Ordet har väckt en del förvåning, dock inte av religiösa skäl. Med detta ord avses helt enkelt USA:s hemmaterritorium - men många får helt andra associationer.

Historikern Evan Cornog vid Columbia School of Journalism tänker till exempel på Transkei och andra så kallade hemländer under Sydafrikas apartheidperiod.

- Det är ett underligt ord. Det låter som något översatt från tyskan.

Paul Richard noterar i en essä i Washington Post att "hemland" i stora delar av världen är det område eller land där man verkligen har sina rötter.

Men om amerikaner tillfrågas om sitt "hemland" uppger de oftast något annat land än USA.

- I ordet "homeland" ingår föreställningen att vi vuxit upp ur själva jorden där vi bor. Men det är inte så vi kom hit, vi kom som tredje klassens passagerare, på slavskepp eller inklämda i jetplan. Hemlandet är det ställe våra förfäder lämnade för att komma hit, skriver Paul Richard.

Nyhetsmedierna har inte heller haft det så lätt med terminologin. En del har rakt av köpt administrationens beteckning av aktionerna mot Usama bin Ladin och al-Qaida-organisationen som ett krig.

CNN sammanfattar sin omfattande bevakning av terrordåden och dess fortsättning som "America's New War" (Amerikas nya krig), som om det handlade om lanseringen av en ny modell, och trots att det var ganska länge sedan USA var inblandat i ett riktigt formellt krig.

Andra tv-bolag är försiktigare. NBC kör med "America on Alert" (Amerika berett) medan ABC och CBS valt det ovedersägliga "Attack on America" (Anfall mot Amerika).

Denna senare vinjett sätter även Washington Post på sin sina sidor om terrordåden medan USA Today går på NBC:s linje.

New York Times har, inte överraskande, valt en beteckning som är både försiktigare och mer allomfattande: "A Nation Challenged" (En nation utmanad). Den har kanske fördelen att den också inrymmer de enande stämningar som vuxit sig så starka i USA efter händelserna den 11 september.

 

 

Bush språk retar galla på omvärlden

 Expressen 010919

Hans sätt att uttrycka sig riskerar att ytterligare vidga klyftan mellan USA och den islamiska världen, varnade experter på tisdagen. Observatörer och diplomater i Mellanöstern rös när de hörde honom använda ordet "korståg" för att beskriva sin antiterroristkampanj. Och de suckade när han, i råbarkad Vildavästernanda, sade att han ville ha den misstänkte terroristen Usama bin Ladin utlämnad "död eller levande". - Han använder mycket cowboy-terminologi, sade Marwan Bishara, som undervisar i internationella relationer vid Amerikanska universitetet i Paris. - Han använder ett bildspråk som är uppåt väggarna, inte bara för araber utan för hela det internationella samhället, sade han.

Förra veckans förödande terrorattacker i New York och Washingt on är en väldig utmaning för vilken president som helst och världen har hållit andan inför den oerfarne Bushs reaktioner. Han har hyllats för sin beslutsamhet att samla världens stöd och hindra en antimuslimsk motreaktion inom USA:s gränser. Men jargongen, som också förföljde hans fars presidentskap, har väckt oro. I helgen, under ett besök i det delvis förstörda försvarshögkvarteret Pentagon sade Bush varnande: "Detta korståg, detta krig mot terrorismen, kommer ta ett tag". Ordet "korståg" har mist en del av sin laddning i väst sedan det myntades för att beskriva det medeltida Europas blodiga försök att erövra det heliga Jerusalem. Men i den arabiska världen minns man fortfarande islams 200-åriga kamp mot Europas riddare och krigiska munkar. Där finns laddningen kvar. Det har till och med blivit ett motiv för USA:s nya fiende nummer ett - Usama bin Ladin. Ladin har sagt att hans eget jihad (heliga krig) vänder sig mot en "allians av judar och korsfarare".

Bushs fadäs verkar ha gynnat bin Ladins propagandamaskin och orsakat onödig harm i ett nervöst och instabilt Mellanöstern och Sydasien. En ledarskribent i den franska dagstidningen Le Monde kommenterade syrligt Bush språk: "Att styra människor, och inte bara Texasbor, handlar först och främst om att kunna styra sina ord. Exempelvis måste man inse vilket explosivt begrepp korståg är för många människor." Nödvändigheten för Bush att tygla sitt språk kommer visa sig allt tydligare i ansträngningarna att övertyga araber och muslimer runtom i världen att kampen inte förs mot dem, utan mot mördarna som tros gömma sig bland dem, menar bedömare. - Utan stöd av den arabiska och muslimska världen blir det omöjligt att komma åt bin Ladin, sade universitetsläraren Bishara.