Israeler lever i en drömvärld
 

Majoriteten israeler lever i en drömvärld

AF 010815

Nu är konflikten mellan israeler och palestinier inte längre bara en konflikt. Nu är det krig. Ena parten är militärt överlägsen. Andra parten lever under militär ockupation. Försoning är den enda lösningen men det lär det inte bli i min livstid. I höstas reste FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter Mary Robinson runt i områden som enligt internationell rätt ska ingå i en palestinsk stat. I Hebron såg hon hur 40 000 palestinier hölls under israelisk militär bevakning för att 235 judiska bosättare, beväpnade till tänderna, skulle få vara i fred. Hon sa efteråt att sällan har ett folk så uppenbart behövt internationellt skydd som palestinierna. Den liberala engelska tidskriften The Economist skrev: "Desillusionerade och bittra har israelerna skygglappar mot varje synsätt utom sitt eget. De är blinda för det palestinska perspektivet." och "Premiärminister Sharons politik att stödja judiska bosättningar gör det i praktiken omöjligt att upprätta en palestinsk stat." Det spelar föga roll vilka medgivanden Arafat skulle göra: med denna blindhet blir det ändå ingenting av idéerna om den självständiga stat på egen jord som världen lovat palestinierna. Här om någonsin vill jag citera respekterade källor. Den engelska tidskriften igen: "Citrusfält, olivodlingar, mandelträdsdungar och växthus med frukt och grönsaker jämnades med marken, tydligen därför att de låg nära en väg som en handfull judiska bosättare ville använda." Enligt opinionsundersökningar stöder 74 procent av den judiska befolkningen regeringens politik. De lever i en drömvärld.

Det finns dock israeler som avviker. I franska "Le nouvel observateur" citeras förre ministern i arbetarpartiets regering, Yosi Beilin. "Vi måste säga sanningen till det israeliska folket. Orsaken till israelernas olycka är inte intifadan, inte heller den ena eller andra omedgörligheten hos Arafat. Orsakerna är en ockupation som har pågått i 34 år, ett folk som dominerar över ett annat - palestinierna - och som israelerna har påtvingat judiska bosättningar, som berövar dem jord och vattenresurser som de har rätt till enligt lag." Beilin vill också säga en annan sanning: "Det är en fiktion att Jerusalem ska vara en "enad" israelisk huvudstad som också omfattar östra Jerusalem, där det bor 200 000 palestinier." Men Beilin är, skriver tidskriften, "dramatiskt isolerad". Han går emot "den israeliska arbetarrörelsens klassiska teser, från Golda Meir till Ehoud Barak". "De har trott att den israeliska militära överlägsenheten skulle tillåta att Israel påtvingar palestinierna en lösning som prioriterar Israels förhoppningar utan hänsyn till legitima intressen och förhoppningar hos den andra parten." I denna klassiska tradition befinner sig tydligen också Göran Perssons tänkande.

EU-representanten i den s k fredsprocessen, den spanske diplomaten Moratinos, menar att "det är fel att tro att man kan komma ur krisen eller nå en fredsuppgörelse utan Arafat eller genom att försvaga den palestinska myndigheten". Nu har israeliska soldater stormat in i denna myndighets "Orient House" och hissat den sionistiska flaggan, ytterligare en förödmjukelse mot palestinierna. Det sägs att Israel är en demokratisk stat. Försök säga detta till palestinier som lever under ockupation, rättslöshet och apartheid. Det finns de som klagar över anti-judiska stämningar. Det är förfärligt och minnen väcker fasa. Men orsakerna är Israels politik som riskerar att leda till än mer anti-judiska åsikter. Det går inte längre att med antydningar om anti-semitism få tyst på dem som för fram palestiniernas sak. Om israeler lever i en drömvärld så lever palestinier i en mardrömsvärld, med trakasserier, konfiskation av egendom, schaktmaskiner, vägspärrar, beslag av skattepengar och ett fosterland genomkorsat av en ockupationsmakts strategiska vägar.

Publicerad: 2001-08-13