Etnisk monopol på media
 

 

Media koncentreras på allt färre händer, i enorma mediakonglomerat vilka sänder ut sitt budskap genom egna tv-kanaler, tidningar och radioprogram, och skapar vår världsbild. Forskare konstaterar att alla invånare i Sverige får genom Reuters och AP:s dominerande ställning som leverantörer av utrikesnyheter till TT, radio och tv, världen betraktad med amerikanska och brittiska ögon. Är det hela bilden? Vem äger ordet i Sverige? Vem formulerar nyheterna?

En svensk journalist undrade hur Noam Chomsky inte har en mera framträdande plats i USAs ledande tidningar New York Times och Washington Post. Det är fullt möjligt att journalisten inte visste att tidningar i fråga och den tredje stora, Wall Street Journal, är judiskt ägda och ökända i sin politik till kritiska röster. Judar i USA kontrollerar alla de betydande medier och totalt ca trefjärdedelar av all media - tidningar, tidskrifter, tv, radio, film. Kan det längre kallas en ägarkoncentration? Det är snarare fråga om en monopol, en etnisk monopol. Vill någon påstå att detta inte märks i utbudet?

I Sverige har en svenskjudisk dynasti så stor dominans inom media att regeringen försökt (förgäves) att ingripa. Chefredaktören på imperiets flaggskepp DN säger sig vara stolt över att DN jämförs med New York Times. Jämförelsen är riktig i den aspekten att båda tidningar är i judiska händer och stödjer alla Pentagons företag, och värnar om särbehandlingen av judarna.

I Sverige bor ca 20 000 judar av vilka hälften, som judar säger, inte har kommit ut ur garderoben. Dessa svenskjudar poserar som svenskar fast regeringen tilldelat svenskjudar status som nationell minoritet. Svensk mediarapportering känner till svensksomalier, svensktalibaner, afrosvenskar, även svensktyskar men inte svenskjudar. Och hur kommer det sig att svensk media domineras av nyheter från "oroligheter från Mellanöstern", år ut dag in? Och varför kallas det "oroligheter i Mellanöstern"?

Svenskjudar har också framgångsrikt ockuperat public service. Det är fantastiskt att en av de minsta av rikets minoriteter, gamla som nya, lyckats med detta och förmår i så hög grad att sätta agenda och formulera nyheterna. Det är naturligtvis en stor framgång i sig men de gör det under falsk täckmantel som svenskar och inte som svenskjudar. Denna förklädnad blir problematiskt i och med att den dagligen återkommande huvudnyheten i svensk media är "oroligheter i Mellanöstern", och att svenskjudar är de självklara experterna i Mellanösternfrågor. Svenskjudar, en part i frågan, producerar hela paketet från bakgrund till rapportering och analys, men media mörkar deras judiska bakgrund och redovisar inte vilka intressen de företräder.

P1 är rena radio jerusalem var den ena svenskjuden lämnar stafettpinnen över till en annan. I P1 kan t ex tre herrar, som presenterats som vanliga svenskar, diskutera och komma fram till att antisionism är visst antisemitism. En icke-insatt lyssnare kan inte veta att det är en svenskjude, en konverterad svenskjude och en hedersjude som förkunnar den sionistiska läran. Listan på liknande inslag kan göras hur lång som helst.

I Mediemagasinets "etniskt rensade redaktioner" ville inte Ekoredaktionen medverka. Den granskande journalisten fick sparken. Vad har Ekoredaktionen att dölja? Hur är det egentligen med mångfalden i P1? Mediemagasinet granskade inte etnisk tillhörighet utan ursprung enligt SCBs definition av utländsk bakgrund. Kan det vara så att en minoritet har en klart dominerande ställning i public service och de andra knappt syns? Vem vågar sig in och forska på detta i dagens Sverige?

Aftonbladet ville inte heller medverka i Mediemagasinets granskning. Aftonbladet är den enda betydande tidningen som inte är i judisk ägo. Aftonbladet har en bunt svenskjudiska skribenter så mångfalden är garanterad vad gäller judarna, däremot inte vad gäller andra minoriteter. Tidningen har också en svenskjude som politisk chefredaktör som vid sin vägspärr kontrollerar trafiken. Kan Aftonbladet inta en sund ställning i den överrapporterade frågan "oroligheterna i Mellanöstern", när man har en svenskjude som stakar den politiska linjen ? Vi känner också till självcensurens mekanismer och hur de påverkar, omedvetet eller ej, av hänsyn till hennes bakgrund, person, maktposition. Den politiska chefredaktören har först i sistone "kommit ur garderoben" och i allmänna ordalag kritiserat staten Israels politik mot palestinierna. Hon har lätt att räkna ut alla främlingsfientliga partier i Europa och fördöma dom, men hon kan inte hitta ett enda främlingsfientligt parti i Israel. Hon har i sina kolumner tydligt visat att en jude omöjligen kan vara en objektiv observatör i frågan "oroligheter i Mellanöstern", utan alltid en part. Från sin senaste resa till det utvalda och välsignade landet skriver hon att Väst kan lära av Orienten. Hon menar väl inte av israelisk "demokrati" och dess metoder? Hon inser naturligtvis vilken nyckelposition hon besitter som politisk grindvakt, att hålla Mellanösterndebatten i de ramar som judarna vill.

I år firar Israel ockupationens och "fredsprocessens" 35-års jubileum med pompa och ståt. Diskussionen i svenska tidningar har avstannat som vi kan konstatera i Aftonbladets nätbilaga; Mellanöstern-debatten dog i januari 2002, terrorkriget i december 2001, och försvann sommaren 2002. Israel fortsätter med sin dagliga terror mot palestinierna påhejat av USA, och Europa står maktlös. Svensk media, liksom Sveriges regering, har resignerat inför USA och den judiska lobbyn. Statsministern "Hero For Our Time" bär stolt sin kipoh och talar varmt om "fredsprocessen". Allt går precis som judarna vill.

Media hänger ut nynazister och målar denna marginella grupp virrpannor ur begåvningsreserven som ett reellt hot mot demokratin. Ledarskribenterna bär på den germanska skulden för de vet att de har släppt de riktiga svenska nazisterna ur granskning, för de svenska nazisterna tillhörde den svenska samhällseliten, och inte underklassen som dagens huliganer till nynazister. Senaste exemplet av politiskt korrekt tigande är drottningens far. Vissa journalister har brunt i sin egen släkt, vilket är hedervärt och PK att bikta om. Judarna har dessa makthavare och opinionsbildare som i en ask. Höjer de tonen till för kritisk mot Israel, ser Holocash-industrin, Israels värdefullaste alibi, till att de lägger sig ner på mattan igen.

Viktiga brickor i spelet om mediaexponering, makten över det fria ordet, är naturligtvis de judar som i sina respektive länder ser till att debatten om Mellanöstern är balanserad, som det heter. Vi kan gott konstatera att de har lyckats. En svensk (svenskjudisk) journalist jubilerar i oberoende liberal (svenskjudisk) media från ockuperad Jerusalem: "USA har accepterat att israeliska styrkor rör sig fritt över hela Västbanken, och den frenetiska koloniseringen av palestinska områden går nästan obemärkt förbi, också i Europa."

Den judiska minoritetens dominans över politiken i USA brukar förklaras med att judarna är en stor väljargrupp. Forskare har emellertid påvisat att judarna i USA, två (2) procent av befolkningen, har sin makt över politikerna och politiken med sin ekonomiska makt. (Att med pengar köpa politisk makt i USA är inte korruption. Ingen vågar ens antyda det.) I Sverige utgör svenskjudar bara tiondelar av en procent av befolkningen. Liksom i USA är judarna i Sverige emot all positiv särbehandling av minoriteter för den enda minoriteten i USA och i Sverige som inte är missgynnad är judarna.

Det är beklagligt att även Aftonbladet lägger sig platt inför USA och den judiska lobbyn. Den nya dubbla standardernas världsordning lyder att internationella lagar och förordningar gäller alla och genomförs med fredsframtvingande medel om nödvändigt, men amerikaner och judar är undantagna. Vi är på god väg till en amerikansk situation var judiska intressen kontrollerar all media. Vi ser i USAs realpolitik vad den vill. Vill vi verkligen ha det så?

Några av medier i judiska händer i USA

bulletNew York Times
bulletWall Street Journal
bulletWashington Post
bulletInternational Herald Tribune
bulletTime
bulletNewsweek
bulletU.S. News & World Report
bulletNew York Daily News
bulletVillage Voice
bulletSports Illustrated
bulletPeople
bulletFortune
bulletABC, CBS och NBC
bulletESPN
bulletMTV
bulletAOL Time Warner
bulletHBO
bulletFox
bulletWalt Disney Company
bulletWarner Brothers
bulletParamount
bulletUniversal