Etniskt rensade redaktioner
 

Etniskt rensade redaktioner

 

http://www.svt.se/mediemagasinet/

2002-03-07

Andelen invandrare som arbetar som journalister inom press, radio och teve är försvinnande liten. Det visar en kartläggning som Mediemagasinet gjort.

- Det finns en tröghet i systemet. Journalistkåren är homogen och det är svårt att bryta igenom den. De flesta kommer från medelklassen eller övre, konstaterar Nedjma Chaouche. Hon kom till Sverige som 14-åring och fick som första utomeuropeiska invandrare jobb som programledare på SVT 1987.

Vilka blir konsekvenserna när svenska journalister står främmande inför en så stor del av den verklighet de är satta att skildra?

Programledare: Dan Josefsson

 

Repris: 8/3 16.30 i SVT2 och 9/3 16.30 SVT2

  

Mediemagasinet frågade flera redaktionschefer vad de anställda har för ursprung. Vi bad redaktionscheferna följa Statistiska centralbyråns befolkningsdefinition av utländsk bakgrund, dvs född utomlands och/eller minst en förälder född utomlands och/eller utländskt medborgarskap.
Vi redovisar här europeiskt och utomeuropeiskt ursprung. Vi har medvetet valt bort nordiskt ursprung.

Redaktion

Totalt anställda

Europeiskt ursprung ej Norden

Utomeuropiska

SR Malmöhus

70

2

1

SR Örebro

34

1

1

SR Göteborg

24

5

0

SR Halland

18

0

1

SR Östergötland

23

0

1

SR Kalmar

20

0

0

SR Uppland

30

1

0

SR Sjuhärad

20

1

0

SR Västmanland

28

1

1

SR Kronoberg

32

2

0

SR Gotland

18

1

0

SR Jämtland

32

0

0

SR Västernorrland

25

2

0

SR Jönköping

20

2

2

SR Västerbotten

50

1

0

SR Blekinge

22

3

0

SR Sörmland

40

3

1

 

 

 

 

TV4 Halland

23

1

0

TV4 Botnia

12

0

0

TV4 Skaraborg

11

1

0

TV4 Göteborg

18

0

0

TV4 Sydost

11

1

1

TV4 Stockholm

22

3

1

TV4 Jönköping

12

0

1

TV4 Värmland

11

1

2

TV4 Bergslagen

14

2

2

TV4 Öresund

20

3

1

TV4 Uppland

12

1

0

 

 

 

 

SVT Nord

261

0

2

SVT SYD

303

18

3

SVT VÄST

300

12

5

 

 

 

 

Expressen

200

9

9


Sveriges Radio har 25 lokalstationer. Endast 17 ville svara.
TV4 har 16 lokalstationer. 11 har svarat.


SVT Mellansverige har inte gett ett fullständigt svar.
Sveriges Radios Ekoredaktionen ville inte svara likaså TV4:s Nyheterna samt Nyheter och Fakta på SVT.


Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet ville inte heller svara.


De redovisade siffrorna är redaktionschefernas egna beräkningar.