Invandringen från FSU
 

Invandringen från FSU

Prognosen för 2002 ligger på ansenliga 32 000 nya invandrare till Israel. Trots intifadan och den ökande arbetslösheten i Israel, nu nästan uppe i 9% - och en ekonomisk uppgång i Ryssland och Ukraina - räknar Jewish Agency med att det skall ha kommit 34 000 nya invandrare under 2001. Andelen unga vuxna har ökat. Samtidigt ökar Jewish Agency sina kurser och sommarläger i FSU och samarbetar med de många judiska församlingar som uppstått för att öka judisk medvetenhet och intresset för Israel i stort bland den kvarvarande, krympande judiska befolkningen.

Fler än 900 000 nya invandrare kom till Israel under senaste decenniet från forna Sovjetunionen. Tack vare sina kunskaper och sin utbildning har de väsentligt bidragit till Israels tekniska och ekonomiska utveckling.