Jag skulle skämmas ögonen ur mig, Göran Persson


AF JG 011211

 Riksdagskandidaten har svikits av sitt parti

 Statsminister Göran Persson har besökt USA:s president Bush och fått beröm för att han stöder bombning och dessutom delar USA:s syn att skulden för den israeliska ockupationspolitiken bör läggas på palestinierna. Det var väntat. Göran Perssons dramatiska omsvängning av svensk utrikespolitik är vid det här laget väl känd. Beröm haglar från de stockholmska morgontidningarnas blodtörstiga ledarskribenter.

   Däremot var det inte lika väntat att statsministern i sitt möte med den amerikanske presidenten skulle avstå från att ta upp den just nu mest angelägna frågan i förbindelserna mellan våra länder. Jag tänker på behandlingen av Abdirisak Aden, den socialdemokratiske riksdagskandidaten och Folkets hus-ordföranden från Spånga.

  Med enbart ett amerikanskt direktiv som grund har Abdirisak Aden berövats väsentliga delar av sina grundlagsfästa rättigheter som svensk medborgare. Han har fått sina ekonomiska tillgångar frysta och belagts med löneförbud. Därmed är han hänvisad till socialen som enda försörjningskälla, såvida inte även det skulle ogillas av de amerikanska myndigheter som ligger bakom förföljelsen.

  Påståendet är alltså att Abdirisak Aden skulle vara terrorist eftersom han sänt pengar till understöd för släktingar i sitt forna hemland Somalia. Därvid har han använt sig av en enda möjlighet som står till buds för somalier, barfotabanken al-Barakaat. Den amerikanska misstanken är att han därmed på något sätt skulle ha understött Usama bin Ladin och dennes terroristnätverk.

  Det är en ytterst allvarlig anklagelse, även om den är föga trovärdig. Dock brukar i vårt samhällssystem, det vi skall försvara mot terroristerna, sådana anklagelser åtföljas av någon form av redovisade misstankar eller bevis. Så icke i detta fall. Abdirisak Aden har ställts utanför sina demokratiska rättigheter enbart på rekommendation från USA. Den amerikanska regimen ogillar även Somalia, varför landet är het kandidat till nästa bombkrig.

 

Att Göran Persson stöder de mest extrema dragen i amerikansk utrikespolitik är en sak. Men nu gäller det inrikespolitik, förhållandet till Sverige, likheten inför lagen och de grundlagsfästa medborgerliga rättigheterna.

 

  Dock meddelade Göran Persson att han "inte hade tid" att diskutera denna sak vid mötet med den amerikanske presidenten, den enda fråga han som svensk representant i Vita huset verkligen hade skäl att ta upp, det enda allvarliga problemet mellan de två länderna. Denna fråga var dock viktigare för Sverige än Göran Perssons ego och vilja att bli klappad på huvudet och trivas hos president Bush.

  Ty hur skall hans parti göra nu med Abdirisak Adens kandidatur till riksdagen? Skall Göran Persson diskret besluta att den misstänkte inte längre är kandidat och därmed indirekt förklara honom skyldig till de obevisade anklagelserna?

 

Eller skall socialdemokraterna acceptera en misstänkt terrorist i sin riksdagsgrupp?

 

  Och om Abdirisak Aden väljs in i riksdagen, vad händer då? Han har ju löneförbud enligt de amerikanska önskemålen. Skulle en svensk parlamentariker hindras få ut sitt riksdagsarvode på grund av obevisade anklagelser från en krigförande supermakt?

  Möjligen skulle man kunna hävda att Abdirisak Aden som riksdagsman kommer i åtnjutande av den parlamentariska immuniteten och därmed finge åtminstone en födkrok som inte gick att ta ifrån honom. Det vore en pikant situation.

 

Fast en sådan metod att kringgå amerikanska direktiv skulle säkert inte gillas av president George W Bush. Vilket innebär att inte heller vår statsminister skulle gilla arrangemanget och förbjuda det, grundlagar hit och dit.

 

  Vilket innebär att Abdirisak Aden inte har någon hjälp att vänta från det parti som nominerade honom till riksdagen. Vilket i sin tur innebär att hans enda väg blir den långa, tidskrävande och dyra vägen till EU:s domstolsväsende, dock utan pengar, eftersom han inte får inneha pengar.

  Om jag vore medlem av det socialdemokratiska partiet skulle jag skämmas ögonen ur mig.

 

Jan Guillou

Publicerad: 2001-12-10