Israel erkänner tortyr
 

Israel erkänner tortyrmetoder

JERUSALEM (AP) DN 000210

Israel erkände på onsdagen att tortyr användes systematiskt mot palestinier under intifadan, något som palestinier och människorättsgrupper hävdat i flera år.

I den statliga rapporten, som skrevs 1997 men som först blev offentlig på onsdagen, framgår också att den israeliska säkerhetstjänsten, shin bet, ljög om sina metoder inför överordnade och i domstolar.

Rapporten täcker åren 1988-1992 då det palestinska upproret, intifadan, pågick som värst. Ett stort antal palestinier greps och förhördes under denna period.

Det framgår att säkerhetstjänsten rutinmässigt överskred det som kallades "måttliga fysiska påtryckningar", vilket sanktionerats av en kommission ledd av Moshe Landau, domare i högsta domstolen.

Människorättsgrupper anser att även de metoder som Landau-kommissionen gav klartecken till - att utsätta fångarna för plågsamma ställningar, täcka deras huvuden och hindra dem från att sova - räknas som tortyr.

Enligt rapporten framgår emellertid att säkerhetstjänsten systematiskt överskred även dessa gränser, framför allt vid förhör på Gazaremsan.

"De flesta regelbrotten begicks inte på grund av okunskap om hur långt man fick gå eller vad som var förbjudet, utan fullt medvetet. På Gazaremsan begick även mycket rutinerade och högt uppsatta förhörsledare allvarliga och upprepade överträdelser", heter det i rapporten.

Vidare anklagas hela säkerhetstjänstens ledning för att ha känt till att detta pågick utan att ingripa eller göra något för att stoppa det. Istället ljög man i domstolar och inför andra organ som försökte utreda frågan.

"De försäkringar som högt uppsatta inom shin bet gjorde till Landau-kommissionen att man uppmanat alla inom organisationen att hålla sig till sanningen hade ingen grund i verkligheten", skriver dåvarande statsrevisorn Mirima Ben-Porat som ledde utredningen.

Likudpolitikern Gideon Ezra, som var befälhavare inom shin bet på Västbanken under den aktuella tidsperioden, hävdar att metoderna som användes var motiverade.

- Statsrevisorn har ingen aning om vilken omöjlig uppgift shin bet stod inför då. Nu sex år senare är rapporten irrelevant, sade han.